Sociaal Bureau Kunstenaars (SBK)

Omdat het voor een organisatie onmogelijk is om de artiesten die ze voor één optreden of een project inhuren echt in dienst te nemen en als werkgever op te treden, zijn er sociale bureaus voor kunstenaars in het leven geroepen.

Via zo'n SBK kun je, als artiest of kunstenaar, werken met dezelfde flexibiliteit als een zelfstandige, maar met de sociale zekerheid van een werknemer. In de praktijk werkt dit als volgt: je wordt gecontacteerd door een organisator voor een optreden, je spreekt onderling de gage af en het uur en plaats. Daarna neem je contact op met het SBK, dat dan een factuur opmaakt voor de organisator. De organisator betaalt de factuur en hoeft zich verder nergens van aan te trekken. Het SBK vervult daarna alle 'patronale plichten': zij zorgen ervoor dat je in orde bent met de sociale zekerheid, de fiscus, etc.

Concreet betalen ze je een nettoloon uit, dus de afgesproken gage waar de sociale zekerheidsbijdrage, afhouding voor de belastingen, vervroegd vakantiegeld etc. zijn van afgetrokken. Dat nettoloon moet je dan als kunstenaar enkel nog aangeven in je personenbelasting. Het kan ook dat de organisatie rechtstreeks contact op neemt met het SBK


Image: Maggie Smith / FreeDigitalPhotos.net